Börjar:
Slutar:
Plats:
Digitalt

Standarder är en förutsättning för att vi ska kunna jobba effektivt, men hur hänger de ihop och vilka standarder ska användas när och av vem? Med utgångspunkt från Standardkartan gör vi vid det här mötet en genomgång av nyttan med olika standarder samt diskuterar hur och när de ska användas.

Mötet är gemensamt för alla intressentgrupper och inleds med en gemensam genomgång varefter det blir en indelning i mindre grupper för mer specifik genomgång av respektive skede i processen.

Anmälan

Anmäl dig här!

Uppdaterad den