Börjar:
Slutar:
Ort:
Webbinarium

Vi välkomnar alla medlemmar till årsmöte den 19 maj. På grund av den rådande situationen hålls mötet via zoom. Anmäl dig här!

Den 19 maj är du välkommen till en digital konferens med en internationell utblick och intressanta perspektiv på vad som driver BIM och digitalisering i Norden och Europa. Vi får en inblick i det europeiska arbetet som möjliggör produktinformation på ett standardiserat sätt, får perspektiv på hur värdekedjan kommer att se ut framöver och hur BIM behöver utvecklas.

Du är inbjudan att delta i denna konferens som samlar experter, strateger och ledare som är engagerade i samhällsbyggnadssektorns digitala omställning. En omställning som krävs för att möjliggöra ett minskat klimatavtryck, en ökad produktivitet och kvalitet.

Ta med dig dina egna erfarenheter och frågor så jobbar vi gemensamt med att prioritera i vad vi behöver göra tillsammans med BIM Alliance som plattform för att stödja obrutna digitala informationsflöden i sektorn. Vad ska vi prioritera inom standardisering och hur ska vi stödja utvecklingen och användningen av BIM? Vi jobbar interaktivt med breakout rooms och vi har även tid för att nätverka.

Programöversikt:

13.00 - Internationell utblick med Lars Christian Fredenlund, direktör CoBuilder och expert

Lars Christian Fredenlund, adm direktör coBuilder

Lars Christian delar intressanta perspektiv på vad som driver BIM och digitalisering i Norden och Europa. Han ger sin bild av standardiseringen och vad han ser bör ske. Vi får även perspektiv på hur värdekedjan i sektorn kommer att se ut framöver, och hur BIM behöver utvecklas.

14.30 - Strategisk diskussion med medlemmar

Hur bör BIM Alliance utvecklas? Vilka bör vara våra prioriteringar framöver?

16.00 - Årsstämma för medlemmar i BIM Alliance.

Under stämman får du ta del av information om året som gått och verksamhetsplanen för 2021. Under årsstämman väljer medlemmarna BIM Alliances styrelse.

17.00 - hejdå och på återseende!

Varmt välkomna!

Anmälan: Registrera ditt deltagande här

Inspirationsföreläsning med Lars Christian Fredenlund

Hur behöver BIM utvecklas?

Lars Christian Fredenlund, direktör i coBuilder, kommer att inledningstala och dela med sig av intressanta perspektiv på vad som driver BIM och digitalisering i Norden och Europa. Han ger sin bild av standardiseringen och vad han ser bör ske. Vi får även perspektiv på hur värdekedjan i sektorn kommer att se ut framöver, och hur BIM behöver utvecklas.

Lars har legat i framkant inom sektorn och drivit på en utveckling att använda datamallar på projekt. Eftersom gränserna mellan design, tillverkning och konstruktion suddas ut mer än någonsin är det tydligt att datamallar spelar nyckelroll för att göra informationsutbytet mellan dessa faser effektivt och skalbart. Lars en del av den arbetsgrupp som 2020 lanserade CEN / ISO-standarderna för datamallar.

Digitalt format andra gången i rad

Fjolårets årsmöte genomfördes i digitalt format, ett format som då var nytt för många. BIM Alliance bjöd tillsammans med Geofrum Sverige in till ett inspirationswebbinarium med Jenny Carlstedt, Sweco.

Ungefär 80 personer från de båda organisationerna deltog. Seminariet skedde i samband med de båda föreningarnas årsstämmor. För att skapa bättre känsla av samvaro under mötet stöttade vi aktivt deltagarna att skapa samtal också mellan deltagarna.

De flesta av deltagarna valde att ha på sina kameror under mötet vilket gav en fin känsla av närvaro.

Läs om årsstämman 2020 under genomförda möten

Uppdaterad den