Börjar:
Slutar:
Plats:
Online (Zoom)

buildingSMART International Awards är ett pris som delas ut till aktörer inom bygg-och anläggningssektorn som visat på nyttan med att använda öppna standarder. Det är de bästa exemplen från hela världen som belönas i tävlingen. Priset delas ut av organisationen buildingSMART International.

Program

Välkommen till BIM Alliance och information om International Awards 2021
Susanne Nellemann Ek, vd BIM Alliance och Anna Land, moderator, BIM Alliance

Pilotprojektet Björnafjorden open live center
Bjørnar Markussen, Aas-Jakobsen, representant för Statens Vegvesen, Norge, berättar om deras pilotprojekt och hur en maskinläsbar handbok om broklassificering skapar nytta för beställare och förenklar för projektörer.

Effektiv och enkel kvalitetssäkring av data med verktyget The Validator
Nina Borgstöm och Victor Cabezas, båda från Tyréns, berättar om The Validator – ett verktyg för automatisk informationskontroll av ifc-filer som både sparar arbetstid och skapar bättre tillförlitlighet mellan alla parter i projekt.

Q&A

På gång inom BIM Allianc

Avslut

Till anmälan

Läs mer:

bSI Awards 2021 - buildingSMART International

buildingSMART International Awards - BIM Alliance

Uppdaterad den