Börjar:
Slutar:

– Enkelt sett har grundtanken varit att låta personal med erfarenhet från produktionen identifiera/lösa/hantera problem virtuellt – INNAN de når byggarbetsplatsen, berättar Mikael Johansson, en av forskarna bakom det SBUF-finanreirade projektet.

I studien har VR-tekniken utvärderats på sex olika projekt/arbetsplatser. Målet har varit dels att få bättre granskning, feedback och kunskapsåterföring från produktionen, men också att undersöka hur tekniken kan stödja planering och arbetsberedning under produktionsfasen.

– Vi har dessutom utvärderat möjligheten att vara flera deltagare samtidigt i VR-miljön, både lokalt, men även helt på distans (se film nedan). Ett intressant område så här i pandemitider, säger forskare Mattias Roupé.

Under CMB:s Bygglunch beskriver Mikael och Mattias bakgrunden till projektet, den teknik som används och resultaten av studien.

Till anmälan