Intressentgrupp Material, Miljö och Energi

Efter en tids samarbete slogs de tidigare intressentgrupperna "Byggmaterial" och "Miljö & Energi" samman till den gemensamma intressentgruppen Material, Miljö och Energi. Här jobbar medlemmarna tillsammans i en "storgrupp" med övergripande frågor och fokuserat i fyra undergrupper.

Storgrupp, övergripande arbete

Här arbetar medlemmarna med övergripande frågor som handlar om digitalisering och material, miljö och energi.

Material, Miljö och Energi – kontakt Johan Söderqvist

Undergrupper, fokuserat arbete

Inom några delområden finns konkreta frågeställningar som behöver utvecklas. Ambitionen är att de fyra undergrupperna ska driva konkreta utvecklings- och informationsinsatser som stöttar BIM Alliance övergripande vision om obrutna digitala informationsflöden i samhällsbyggandet.

BIM och artikelidentitet på produkter – Kontakt Robert af Wetterstedt

BIM för små och medelstora byggmaterialföretag – Kontakt Johan Söderqvist

BIM och energioptimering – Kontakt Pouriya Parsanezhad