Digital livscykelinformation

SKR har tagit fram en skrift med rekommendationer för kravställning och hantering av digital information baserat på Nationella Riktlinjer för byggd miljö. Skriften publicerades 25 november 2022 på SKRs webb.

Digital livscykelinformation

Varför ska ni ansluta till programmet just nu?

Kommuner och regioner har många gemensamma nyttor och utmaningar avseende kravställning av den digitala informationen för infrastruktur och bebyggelse. Det finns stora vinster med att samverka inom detta område.

BIM Alliance och SKR har tagit fram ett program som genomförs under ett kalenderår i syfte att effektivisera arbetet att implementera Nationella Riktlinjer hos kommuner och regioner samt att skapa ett forum för kunskapsdelning om kravställning av digital livscykelinformation. Anmälan till programmet hittar du längst ner på denna sida.

Programmets innehåll

Schematisk illustration av programmet
Information och mall

Här finns information om programmet och en mall för TJUT om politiskt beslut om implementeringen av Nationella Riktlinjer ska tas.

Modul 1 - Introduktion nyckelpersoner
BIM Alliance introducerar Nationella Riktlinjer för nyckelpersoner hos de kommuner och regioner som medverkar i programmet och en egen portal för kravställning tillhandahålls.

Modul 2 Egen portal för kravställning
En grundanpassning av respektive portal sker (kommunens/regionens logotype och viss anpassning enligt grafisk profil).

Modul 3 – Snabbutbildning intern
Kommunen/regionen samlar kollegor internt för en snabbutbildning i webbinarieform.

Modul 4 – Snabbutbildning extern
Exploatörer, entreprenörer, leverantörer och kommunens konsulter m.fl. aktörer bjuds in till en digital snabbutbildning tillsammans med kommunen/regionen. Portalen med kravställning visas och Nationella Riktlinjer presenteras.

Modul 5 Kunskapsträffar
Fyra kunskapsträffar med andra kommuner och regioner som medverkar i programmet genomförs.

Informationswebbinar om programmet

Den 17 maj 2022 hölls ett informationswebbinar som förklarar syftet och upplägget med programmet. Ta del av inspelningen och presentationsbilderna här nedan:

Inspelning

Anmälan

Programmet startar upp hösten 2022, välkommen med er intresseanmälan här:
När minst tio kommuner och regioner har anmält sig till programmet startar kunskapsträffarna. Introduktion och snabbutbildningar kan påbörjas direkt efter anmälan.

Ange din arbetstitel
Ange namn på organisation, kommun eller regionAnge om din organisation har licens för Nationella Riktlinjer
Ange om organisation där jag arbetar är medlem i BIM Alliance
Jag accepterar att mitt namn och organisation finns med på en deltagarförteckning som delas ut i samband med evenemanget samt att mina personuppgifter lagras och används för administration i samband med evenemanget.
Därför Nationella Riktlinjer

Syftet med Nationella Riktlinjer är att förenkla, effektivisera och harmonisera kravställningen och hanteringen av digital information för byggd miljö. Nationella Riktlinjer är gjorda för de som ställer krav på digital information för byggd miljö och för de som berörs av kraven. För effektiv hantering i alla led är gemensamma krav och anvisningar av största vikt. Nationella Riktlinjer ansluter till fastställda standarder och vedertagen praxis.

Portalen kan användas vid kravställning för t.ex. regional fysisk planering, översiktsplanering hos kommuner, fastighetsutveckling, stadsutveckling, landsbygdsutveckling, projekt och förvaltning av gator, parker och infrastruktur.

BIM Alliance är förvaltare av Nationella Riktlinjer för livscykelinformation för byggd miljö, vilket innebär att tillgängliggöra och utveckla Nationella Riktlinjer i dialog med samhällsbyggnadssektorns aktörer. BIM Alliance är en sektorsdriven ideell förening som arbetar för bättre samhällsbyggande med hjälp av BIM - digital strukturerad informationshantering.