Bild från webbinarium med talare och moderator.
Pontus Bengtson, moderator med talarna Mikael Anjou och Christian Koch.

Nyligen avslutades forskningsstudien ”Produktivitetsläget i svenskt byggande 2018”. I studien har forskare vid Chalmers tittat närmare på 401 bygg- och anläggningsprojekt, 199 VVS-projekt och 195 el-projekt. I studien har man intervjuat platschefer, beställare och uppdragschefer. Professor Christian Koch, Chalmers är en av forskarna bakom studien, och under frukostmötet berättade han mer om resultaten. Mikael Anjou, aktuell med boken "Den ineffektiva byggbranschen" gav sina kommentar till forskningsstudien. Moderator för mötet var Pontus Bengtson, BIM Alliance och Plan B.

Forskningsstudien ”Produktivitetsläget i svenskt byggande 2018” har genomförts med stöd från Centrum för management i byggsektorn (CMB) samt Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF).