Foto av Claes Magnusson och Svante Hagman i studio under webbsändning.
Claes Magnusson, vd SISAB intervjuades av Svante Hagman, ordförande i BIM Alliance.

Digitaliseringen skapar möjligheter för ökad effektivitet, hållbarhet och konkurrenskraft - men det ställer nya krav på ledarskapet.

Presentationer och Mentimeter

BIM Alliance ordförande Svante Hagman samtalade med Claes Magnusson, VD på SISAB. SISAB äger och förvaltar merparten av Stockholms stads skolor och förskolor. Bolaget äger och förvaltar ca 600 fastigheter, där ungefär 200 000 barn, unga och vuxna vistas dagligen. SISAB har genomfört en digitaliseringsresa där frågan om ledarskap har varit av stor vikt. Samtalet kretsade kring frågorna:

  • Vad gör ni?
  • Hur jobbar ni?
  • Vilka effekter har ni fått ut?
  • Vad är grunden till att ni kommit så långt?
  • Vad ser du framöver?

BIM Alliance ger plats för ledarskapsfrågorna för att bistå ledare i samhällsbyggnadssektorn med kunskap om hur digitala tekniker kan effektivisera verksamheten och stötta ledare i omställningen till nya arbetssätt och affärsmodeller.

Såhär tyckte deltagarna om dagens tema: Ledarskap och våra kommande två frukostteman!

Mentimersvar på frågan om ämnen för BIM Alliances frukostmöten.  Av de tillfrågade gillar 4,8 % tema: Ledarskap, 3,8 % gillar tema: Byggeffektivitet och 4,1 % gillar tema: Sammankopplad värld.