Omkring 100 av BIM Alliance medlemmar kom till det stora intressentgruppsmötet i Stockholm. På mötet fick deltagarna chansen att fördjupa sig inom ett av fem ämnen tillsammans med kollegor i sektorn. Intressentgrupperna träffades tvärs över gränserna och arbetade i workshopform.

Under dagen bjöd vi också på en inspiratör, Dan Rossiter från BSI Group som delade med sig av sina erfarenheter av standardisering, med exemplet på hur han gjort en BIM-modell av hela sitt hus. Deltagarna fick också ta del av två aktuella ex-jobb om BIM och digitalisering. Vi avslutade dagen med korta möten i alla intressentgrupper.

Dan Rossiter, BSI Group

Program

9.30 Registrering och morgonkaffe

10.00 Välkommen

Moderator: Lars Lidén, Meta

Aktuellt från BIM Alliance

Olle Samuelson, vd

There´s no BIM like home

Dan Rossiter, BSI Group, London

Pitch för fokusmöten

Du väljer på plats via Mentimeter vilken grupp du vill ingå i

BIM Alliance årliga ex-jobbstävling

Presentation av BIM Alliance nya studentnätverk

Linda Cöster

11.30 Lunch

12.30 Fokusmöten - Workshop kring aktuella områden

  • BIM och digitalisering för små och medelstora företag
  • Nationella riktlinjer för BIM och geodata, så går vi från portal till användning
  • Juridik, upphandlingar och avtal – är juridiken ett problem?
  • Ny färdplan för Smart Built Environment
  • buildingSmart Sweden – så ska vi arbeta!

14.30 Eftermiddagsfika

15.00 Summering av Fokusmöten

15.30 Avslutning Stort intressentgruppsmöte

15.30 Separata intressentgruppsmöten i grupperna