Börjar:
Slutar:
Ort:
Webbinarium

SKR:s FoU-fond för kommunernas fastighetsfrågor arrangerar i samverkan med BEAst en webbsänd introduktionskurs. Kursen tar upp erfarenheter och nyttor från genomförda projekt med kommuner och grunderna i hur man förbereder projekt.

Kurstillfällen

Webbsändning den 23 oktober kl. 10.00-11.00
Webbsändning den 27 november kl. 10.00-11.00
Webbsändning den 4 december kl. 10.00-11.00

Under kursen lyfts hur man genomför en effektiv granskning av system- och projekterings-handlingar i samverkan i realtid. Du får reda på hur du gör hanteringen av granskningskommentarer ”live” på ritningar och handlingar. Du får också reda på hur och vad i en digitaliserad granskningsprocessen som blir enklare. Hur du ökar delaktigheten, minskade risker, får mindre administration och bättre kvalitet.

Kursen är kostnadsfri och vänder sig främst till kommunala fastighetsförvaltnings- respektive projektkontor men även andra fastighetsbolag, projektledare och deltagare som medverkar vid granskning av system- och bygghandlingar. Även andra intresserade externa projekteringsledare, projektörer, konsulter och ombud är välkomna att fritt delta.

För frågor och ytterligare information kontakta Bo Baudin, Sveriges Kommuner och föredragande Ulf Larsson BEAst/NCC Building Sverige. Övriga deltagare på webbsändningen från Skanska, Peab, Veidekke, Tikab och Bluebeam är även medlemmar i BIM Alliance.

Här finns länkar till webbsändningarna

Uppdaterad den