Börjar:
Slutar:
Ort:
Webbinarium
Kostnad:
Avgiftsfritt

Digitalt byggande – i verkligheten

Läs mer om webbinarieserien på digitaltbyggande.se

Det finns många metoder för att beskriva digitala leveranser av information, ofta med akronymen LOD (Level of Detail). Nu finns en ny europeisk standard som ger ramverket för beskrivning av informationsmängder. Gunnar Friborg på danska Molio är en av hjärnorna bakom standarden. Klas Eckerberg arbetar tillsammans med många andra i projektet “Nationella riktlinjer - Livscykelinformation för byggd miljö” med att ta fram svenska anvisningar, som ska baseras på den kommande Del 2 av standarden.

Webbinariet hålls på engelska, frågor kan ställas på skandinaviska.

Talare:

  • Gunnar Friborg, Molio
  • Klas Eckerberg, Svensk Byggtjänst

Webbinariet arrangeras av Trimble Solutions Gothenburg AB och AB Svensk Byggtjänst. Vid anmälan via webbformulär godkänner du respektive bolags integritetspolicy knutet till deras produkter och tjänster.

Läs mer och anmäl dig!

Uppdaterad den