Börjar:
Slutar:
Ort:
Webbinarium

Ett bättre liv för alla i en sammankopplad värld

Jin Moen är sedan 2018 programchef för IoT Sverige, som är ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom sakernas internet. Programmet finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas, och har visionen att skapa ett bättre liv för alla i en sammankopplad värld, genom att öka offentlig sektors förutsättningar och förmåga att använda sakernas internet för verksamhetsnytta.

Med hjälp av IoT, sakernas internet, kan vi få ett mer hållbart samhälle och förenkla livet för människor. Hur ska det åstadkommas i praktiken? Hur kan kommunerna, geodatasektorn och aktörer i byggsektorn bidra till utvecklingen? Hör Jin berätta om hur IoT, GIS och BIM hänger ihop, pågående spännande projekt inom området och hur långsiktig samhällsnytta skapas med hjälp av IoT!

Porträtt av Jin Moen, programchef IoT Sverige.
Jin Moen, programchef IoT Sverige.

Om Jin Moen

Jin Moen är sedan 2018 programchef för IoT Sverige – ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom sakernas internet. Tidigare har hon bland annat drivit eget företag i datorspelsbranschen, jobbat på RISE och hon har varit samverkansledare vid Uppsala universitet Innovation. Jin har den spännande utbildningsbakgrunden som danspedagog i modern och nutida dans, civilingenjör i teknisk fysik och hon är teknologie doktor i människa-datorsinteraktion.

Program

08.00 Välkomna!
Information från BIM Alliance och Geoforum Sverige
Sofi Almqvist, vd Geoforum Sverige och Susanne Nellemann Ek, vd BIM Alliance

08.10 Mötets tema: ”Ett bättre liv för alla i en sammankopplad värld”
Jin Moen, IoT Sverige

08.50 Frågestund och avslut

09.00 Mötet avlutas

Anmälan

Mötet är avgiftsfritt men endast öppet för medlemmar i BIM Alliance och Geoforum Sverige. Läs mer här om hur du blir medlem i BIM Alliance.

Mötet är öppet för medlemmar i BIM Alliace och Geofroum Sverige, ange var din organisation är medlem


Kryssa i rutan om din organisation önskar bli medlem i samband med din anmälan så kontaktar vi dig!
Ange helst en e-postadress som tydligt visa vilken organisation du representerar
Ange särskilda önskemål som är bra för oss att veta om innan mötet.
Ett godkännande innebär accepterar att dina personuppgifter lagras och används för utskick av nyhetsbrev och inbjudningar.


Jag accepterar att mitt namn och organisation finns med på en deltagarförteckning, att jag är synlig i filmen från eventet evenemanget samt att mina personuppgifter lagras och används för administration i samband med evenemanget.

Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med BIM Alliance integritetspolicy.

Uppdaterad den