Börjar:
Slutar:
Plats:
7A Odenplan, Norrtullsgatan 6
Ort:
Stockholm
Människor bland byggnader i stad, motljus, oskärpa, visionärt.

Arbeta smart inom planering & byggande 2020

Vill du ha koll den senaste utvecklingen inom digitalt samhällsbyggande? Vill du veta hur den senaste tekniken effektiviserar processerna och kortar planerings- och byggtiderna? Vill du förstå hur datadrivna metoder är nyckeln till att lösa hållbarhetsutmaningarna? Då är konferensen Arbeta smart 2020 platsen för dig!

Du kan redan nu anmäla dig till konferensen. Som medlem i BIM Alliance har du rabatt på deltagaravgiften.

Årsstämma 21 april

Efter konferensens första dag, kl. 17.00 hålls BIM Alliance årsstämma. Det är gratis att delta på stämman och alla medlemmar är välkomna att delta.

Smart teknik – En nyckel till hållbarhet

Våra städer och samhällen har stora hållbarhetsutmaningar kopplade till klimat och miljö, urbanisering och segregation. Helt nya möjligheter att möta dessa utmaningar uppstår när vi jobbar datadrivet i samhällsbyggnadsprocessen.

Genom smart digitalisering, i kombination med kunskap från professionen och forskningen, kan vi effektivisera processerna, korta planerings- och byggtider, få medskapande invånare och bästa möjliga underlag för att skapa hållbara städer och samhällen.

Det handlar till exempel om planering utifrån data och rumsliga analyser, visualisering för bättre kommunikation, byggnadsinformationsmodellering (BIM), och inte minst om att få till obrutna informationsflöden mellan de olika faserna i samhällsbyggnadsprocessen – från idé och planering till projektering, byggande och förvaltning.

För att visa på nyttan med att jobba datadrivet i samhällsbyggnadsprocessen arrangerar föreningarna Geoforum Sverige och BIM Alliance den nationella konferensen Arbeta smart inom planering och byggande 2020.

Digitalisering i samhällsbyggnadsprocessen

Konferensen har fokus på datadrivna processer inom region- och stadsplanering. Vi lyfter användning av BIM i projektering, byggande och förvaltning och hur vi får ett obrutet informationsflöde mellan faserna i samhällsbyggnadsprocessen.

Du får lyssna till experter inom många olika områden och ta del av framgångsrika projekt som använt sig av digitalisering i samhällsbyggnadsprocessen.

Konferensen innehåller presentationer och panelsamtal i plenum och två parallella spår. Ett av spåren har fokus på digitalisering och datadriven utveckling i planprocessen. Det andra handlar om effektiv användning av BIM.

BIM och geodata – en viktig kombination

2020 arrangerar BIM Alliance sin stora konferens tillsammans med Geoforum Sverige.

Mycket har hänt de senaste åren när det kommer till intresset och initiativen för att kunna utbyta data mellan BIM och GIS. Ett sömlöst flöde av BIM-data och geodata har stor betydelse för möjligheten att på bästa sätt dra nytta av data som tagits fram i olika delar av samhällsbyggnadsprocessen.

Genom att samarbeta med Geoforum Sverige i denna konferens skapar vi förutsättningar för ökat brobyggande mellan BIM och GIS och effektivisering i planering, byggande och förvaltning.

Läs mer om Arbeta Smart och anmäl dig!

Uppdaterad den