Börjar:
Slutar:
Plats:
Tyréns, Isbergs gata 15
Ort:
Malmö

BIM inom kommunal stadsbyggnad

På många håll lyfts BIM fram som en teknologi med potential att förenkla och förbättra arbetet med allt från bygglov och tekniska samråd, via drift av offentliga miljöer, till avancerad visualisering av stadsbyggnadsprojekt.

Under frukostmötet gör John Helleman, Boverket nedslag i en del av det som nu sker i Sveriges kommuner. Han berättar om projekten Smart planering för byggande och DigSams inom Smart Built Environment och lyfter tankar kring digital samhällsbyggnadsprocess. Han kopplar samman det med arbetet som sker på Boverket i samverkan med Lantmäteriet, med syfte att skynda på utvecklingen.

Lokal färdplan Malmö 2030 (LFM30), Strategi 3 – Design, process och klimatkalkyl

Andreas Holmgren, Ottobygg berättar om Lokal färdplan Malmö 2030 (LFM30) och specifikt om Strategi 3, Design, process och klimatkalkyl. Han ger en övergripande bild av målsättningarna med färdplanen och strategin. Genom presentationen vill han trigga åhörarna att tänka efter hur BIM och digitalisering kan användas för att realisera målen.

Lokal färdplan Malmö 2030 är ett lokalt initiativ för att skapa en geografisk spelplan som ska påskynda bygg- och anläggningssektorns klimatomställning och nå målen för Agenda 2030. Initiativet är aktörsdriven och stöttas av Sveriges Byggindustrier, Fossilfritt Sverige och Malmö stad. Initiativet har också stöd från Informationscentrum för hållbart byggande.

Preliminärt program

07.30 Frukostmingel

8.00 Information från BIM Alliance

8.10 Tema: Så ökar vi sektorns hållbarhet med digital samhällsplanering

  • BIM inom kommunal stadsbyggnad
    John Hellman, Boverket

  • Lokal färdplan Malmö 2030 (LFM30), Strategi 3
    Andreas Holmgren, Ottobygg

9.00 Mötet avslutas

Anmäl dig till seminariet

Namn på organisationen eller företaget du arbetar på


Du som inte är medlem i BIM Alliance eller Byggdialog Dalarna faktureras 300 kr+moms för ditt deltagande
Ange särskilda önskemål, allergi, specialkost, behov av hjälpmedel, övrigt
Jag accepterar att mina personuppgifter lagras och används för utskick av nyhetsbrev och inbjudningar.
Jag accepterar att mitt namn och organisation finns med på en deltagarförteckning som delas ut i samband med evenemanget samt att mina personuppgifter lagras och används för administration i samband med evenemanget.

Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med BIM Alliances integritetspolicy.

Uppdaterad den