Börjar:
Slutar:
Plats:
Sal F3, Lindstedtsvägen 26, KTH
Ort:
Stockholm

Du kan välja att vara med på förmiddagen, eftermiddagen eller hela dagen.

Agenda

9:30 – 10:00 Frukost

10:00 – 10:15 Välkommen

Patric Jansson, Trafikverket

10:15 – 11:00 Mätrelaterade felkällor i byggprocesssen

Presentation av vanligt förekommande felkällor samt hur dessa kan undvikas. Genomgång bygghandlingar, koordinatsystem, dataformat med mera. Kent Persson, SCIOR

11:00 – 11:15 Paus

11:15 – 11:45 SLAM-skanning

En praktisk sammanfattning och utvärdering av GeoSLAM; fälttester, tillämpningar och möjligheter. Andreas Engstrand, Tyréns

11:45 – 12:15 Diskussion

12:15 – 13:30 Lunch

13:30 – 14:00 Trådlösa sensorer för mätning av tunnelkonvergens

Hur kan man använda trådlösa sensorer för att övervaka deformationer i en tunnels tvärsnittsprofil? En jämförelse, avseende mätnoggrannhet och kostnad, görs med tre metoder som bygger på mätning av måltavlors relativa rörelser. Skillnaden utgörs av hur dessa rörelser registreras. Totalstation, laserscanner respektive kamera har använts i denna studie. Olof Erlandsson, KTH

14:00 – 14:30 Projektanpassad geoidmodell

Presentation av en delaktivitet i det nystartade Trafikverkets projekt Stomnät i luften 2.0. Syftet är att förbättra precision och noggrannhet i GNSS-höjdbestämning i projektanpassade RTK-tjänster. Uliana Danila, KTH

14:30 – 15:00 Aktuell forskning inom projektet

Genomgång av hittills genomförd och planerad forskning. Ramverk för georeferering av punktmoln, hantering av tolerans och osäkerhet i öppna standarder samt punktmolnsbaserad maskininlärning. Gustaf Uggla, KTH

15:00 - Kaffe och mingel

Anmälan

Anmäler dig gör du på KTH:s webbplats.

Uppdaterad den