Börjar:
Slutar:
Plats:
Sweco, Södra Mariegatan 18
Ort:
Falun
Kostnad:
Kostnadsfritt för medlemmar

Byggherrens kravställning är mycket viktig för korrekt hantering av information under projektgenomförandet och för leverans till förvaltning. Men vad behöver vi kravställa och hur går det till? Under frukostmötet visar vi upp några konkreta exempel på hur olika organisationer arbetat med sin kravställning!

Program

7.45 Frukost

8.00 Kort information från BIM Alliance

8.05 Dagens tema: Så Jobbar vi med BIM

  • Introduktion: Vilken information kravställer byggherren och vad säger Nationella riktlinjer?
    Lars Lidén BIM Alliance

  • Portal för kravställning från kommuner och landsting

  • Regionfastigheter Dalarna – Så här kravställer vi!

  • Diskussion kring informationsbehov, befintliga anläggningar samt ajourhållning av information
  • 9.00 Mötet avslutas

Anmäl dig till frukostmötet

Mötet är avgiftsfritt för medlemmar i BIM Alliance och Byggdialog Dalarna. Övriga faktureras 300 kr+moms.

Namn på organisationen eller företaget du arbetar påDu som inte är medlem i BIM Alliance eller Byggdialog Dalarna faktureras 300 kr+moms för ditt deltagande
Ange särskilda önskemål, allergi, specialkost, behov av hjälpmedel, övrigt
Jag accepterar att mina personuppgifter lagras och används för utskick av nyhetsbrev och inbjudningar.
Jag accepterar att mitt namn och organisation finns med på en deltagarförteckning som delas ut i samband med evenemanget samt att mina personuppgifter lagras och används för administration i samband med evenemanget.
Uppdaterad den