Börjar:
Slutar:
Plats:
Ljusgården, Drottninggatan 33
Ort:
Stockholm

Anmälan

Via mail till marten.lindstrom@more10ab.se
Ange eventuella allergier eller särskilda kostönskemål.
Deltagarantalet är begränsat, v.g. anmäl dig senast 2019-06-14

Målgrupp

Intresserade som arbetar med affärsutveckling och digitalisering inom företag som tillverkar eller distribuerar material och produkter inom bygg- och installationsområdena. Såväl medlemmar i BIM Alliance som icke medlemmar är välkomna på detta möte.

Ingen deltagaravgift, men lunch och kaffe betalas av var och en till självkostnadspris (catering i lokalen). No show-avgift på 500 kr + moms för den som anmält sig och inte dyker upp.

Uppdaterad den