Börjar:
Slutar:
Plats:
KTH, Brinellvägen 23, sal B2
Ort:
Stockholm

Intressentgruppen för anläggning har fokus på hur BIM kan utveckla och förbättra processer inom anläggning.

Den 21 februari deltar gruppen i ett seminarium kring geodatahantering inom BIM samt BIMs inverkan på geodesi och mätteknik. Trafikverket finansierar sedan två år tillbaka ett forskningsprojekt kring BIM och geodesi som drivs av avdelningen för gedoesi och satellitpositionering på KTH. På programmet finns presentationer från vad som gjorts hittills inom projektet samt vad som planeras framöver, relaterade presentationer från branschrepresentanter samt möjlighet att diskutera frågeställningar relaterade till geodata i byggprocessen.

Frukost serveras från kl 09.30 och programmet startar kl. 10.00.

Anmäl dig här senast den 14 februari!


BIM Alliance intressentgrupper fungerar som forum för utbyte av BIM-erfarenheter mellan branschens aktörer. Grupperna är till för medlemmar i BIM Alliance. Om du vill delta i någon av BIM Alliance intressentgrupper är du välkommen att ta kontakt med gruppens kontaktperson.

Uppdaterad den