Börjar:
Slutar:
Ort:
Düsseldorf

BuildingSMART-konferensen är uppdelat i områden med fokus på:

• Entreprenörer
• Flygplatser
• Hamnar och sjötransporter
• Byggprocessen
• Järnväg
• Planering och bygglov
• Infrastruktur
• Klassifikation och produktdata

Mer information om områdena finner du här.

Som medlem i BIM Alliance har du möjlighet att få delar av kostnaden betald. Vi söker i första hand deltagare till de första fyra områden i listan, men alla är välkomna att anmäla sitt intresse.
Om du önskar delta eller vill veta mer, vänligen kontakta tekniska rådets ordförande Kurt Löwnertz

Uppdaterad den