Börjar:
Slutar:
Plats:
Tyréns, Götgatan 78, Stockholm

Du som var med på onsdagsfrukosten den 3 oktober får nu möjlighet att under en förmiddag delta i en simulering av hur ett granskningsförfarande av objektmodeller skulle gå till. Vi inleder med en kort teoretisk bakgrund och går sedan över till att skarpt testa standarden i granskningsförfarandets olika faser.

Anmälan

Intresseanmälan görs senast onsdag 7 november till bjorn.axelius@planbab.com

Då antalet platser är begränsat garanterar intresseanmälan inte en plats på workshopen. Bekräftelse tillsammans med agenda skickas ut efter den 7 november.

Uppdaterad den