Börjar:
Slutar:
Plats:
Ljusgården, Drottninggatan 33, Stockholm
Kostnad:
Kostnadsfritt för medlemmar. Ej medlemmar betalar 300 kr + moms.
Frukost om standardisering med Tekniskt råd.
Teknisk frukost

BIM Alliance Tekniska råd arrangerar en seminarieserie för dig som är väl insatt i BIM-frågor och som vill fördjupa dina kunskaper inom standardisering. Under en timme får du ta del av praktiska exempel, nyheter och rapportering från projekt som ofta har en direkt koppling till arbetet inom buildingSMART.

Undrar du hur du ska strukturera din kravställning och leveranser eller hur du ska kunna leverera efter beställarkraven? Då är detta frukostmöte något för dig.

Under mötet går vi igenom de senaste från BIM Alliance intressentgrupp Förvaltning och arbetsgrupp ”leveranser och verktyg”. Projektet "Informationsleveranser" som kommer att presenteras på mötet ligger till grund för den utveckling som skett. Med hjälp av de systemstöd som erbjuds hjälper BIM Alliance beställaren att skapa sina egna leveransspecifikationer och underlättar för projektörer att leverera informationen på rätt sätt. Informationen kvalitetssäkras och läses in i rätt system.

Läs mer i BIM Alliance infoblad Digital informationsleverans till och från förvaltning

Kontakta Per Erlandsson vid frågor: per.erlandsson@symetri.com

Tider

  • 07.30 Frukost och mingel
  • 08.00 Presentationer
  • 09.00 Avslut

Anmäl dig nedan.


Om Tekniskt råd och buildingSMART

BIM Alliance tekniska råd samordnar och sprider kunskap om alla utvecklings- och standardiseringsinsatser som görs i branschen. Därigenom ska det bli begripligare och enklare att tillämpa öppen BIM i projekt och förvaltning.

Läs mer om Tekniskt råd kring standardisering!

buildingSMART är ett öppet och neutralt internationellt samarbete rörande utveckling och användning av öppna standarder för BIM. I Sverige är buildingSMART förankrat genom BIM Alliance med utgångspunkt i en vision om att:
• buildingSMART-metodik kan implementeras och förankras i Sverige
• BIM Alliance Sweden – där det är relevant – arbetar på en internationell plattform
• Bevaka, påverka och driva på SMART-utvecklingen och öka tillämpningen av buildingSMART-standarderna i Sverige
• Informera och utbilda bygg-, anläggnings- och förvaltningssektorerna

Läs mer om buildingSMART


Anmälan

Ange namn på organisation eller företag
Ange särskilda önskemål, allergi, specialkost, behov av hjälpmedel, övrigt
Jag accepterar att mina personuppgifter lagras och används för utskick av nyhetsbrev och inbjudningar. Nyhetsbrevet skickas enbart till BIM Alliances medlemmar och inbjudningar skickas till alla intresserade.
Jag accepterar att mitt namn och organisation finns med på en deltagarförteckning som delas ut i samband med evenemanget samt att mina personuppgifter lagras och används för administration i samband med evenemanget.

I BIM Alliances integritetspolicy kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Uppdaterad den