Intressentgrupp Material, Miljö och Energi

Efter en tids samarbete slås de tidigare intressentgrupperna "Byggmaterial" och "Miljö & Energi" samman till den gemensamma intressentgruppen Material, Miljö och Energi. Gruppen kommer att arbeta dels övergripande med frågor som rör dessa huvudämnen, dels fokuserat i fyra undergrupper:

BIM och artikelidentitet på produkter - Kontakt Robert af Wetterstedt

BIM för små och medelstora byggmaterialföretag - Kontakt Johan Söderqvist

BIM och miljöcertifieringssystem - Kontakt Jonny Hellman

BIM och energioptimering - Kontakt Pouriya Parsanezhad

Inom varje delområden finns konkreta frågeställningar som behöver utvecklas. Ambitionen är att de fyra grupperna ska driva konkreta utvecklings- och informationsinsatser som stöttar BIM Alliance övergripande vision om obrutna digitala informationsflöden i samhällsbyggandet.

För mer information, kontakta Mårten Lindström.