Konceptet

Konceptet i sin helhet bygger på att:

  • Ställa krav på informationsleveranser genom att specificera dessa krav i en leveransspecifikation. Leveransspecifikationerna och relaterade kravdokument förtecknas i den överenskommelse som träffas mellan parterna vid beställning av leveransen.
  • Upprätta leveransspecifikationer med hjälp av mallar eller med stöd från föreningen för förvaltningsinformation via BIM Alliance Tools.
  • Genomföra dessa leveranser bestående av informationsmängder (dokument, modeller, meddelanden, informationsöverföringar...) enligt de krav som ställs i leveransspecifikationen. Leveransen dokumenteras i ett leveransmeddelande
  • Upphandla informationsleveranser med stöd av upphandlingsmallar
  • Kontrollera leveransernas överensstämmelse med leveransspecifikationen
  • Lagra, vidareanvända och underhålla leveranserna till nytta för mottagaren

Leveransens parter består av avsändare och mottagare. Avsändare är antingen den som skapar informationen eller part som distribuerar denna på uppdrag eller efter begäran. Mottagare är den som ställer krav med en specifikation samt kontrollerar (och accepterar eller förkastar) leveransen.

Leveransspecifikationer

Leveransspecifikationer till förvaltning utvecklas av branschen. Ett arbete är påbörjat för att formulera förvaltningens syfte med leveranser till och från förvaltning.

Exempel på Leveransspecifikationer som publiceras: