Suddig publik, skarp föreläsare

Vi har samlat ett axplock av kurser som utbildar inom BIM på högskolenivå. Dels fristående kurser som alla med rätt behörighet kan söka, dels kurser som ingår i till exempel civilingenjörsutbildningar. Vi vill reservera oss för att kursutbudet kan ha ändrats och rekommenderar att ni besöker skolornas webbplatser för mer information.

Ibland arrangerar BIM Alliance utbildningar och kurser på högskolenivå tillsammans med andra aktörer, information om det hittar du lättast i nyhetsbrev och kalendarium.

Campus i12

 • Teknisk visualisering - BIM

Chalmers Tekniska Högskola

 • ADM025 Datormodellering i 3 dimensioner
 • ADP020 Rita och modellera med dator
 • ARK211 Modellering, visualisering och kommunikation
 • LBT161 Produktionsstyrning
 • LBT110 Byggnadsekonomi och byggnadsorganisation
 • LBT222 Projektarbete, samhällsplanering med virtual reality
 • LBT241 Projektarbete produktion
 • LBT087 Virtuellt byggande
 • VSM171 CAD och programmeringsteknik

Kungliga Tekniska Högskolan

 • AI2805 Byggandets information och logistik
 • AF272V BIM2, Projektering installation och samordning
 • AF273V BIM3, Projektering kalkyl och tidplanering
 • AG1311 Grafiska Informationssystem

Linnéuniversitetet

 • Grundkurs CAD/BIM
 • Fortsättningskurs BIM

Luleå Tekniska Universitet

 • W0007B CAD & VR
 • W7003B Datorstödd projektering
 • P7006B Datorstödd byggproduktion
 • W7004B Industriellt byggande
 • Y0005B GPS och maskinstyrning

Lunds Tekniska Högskola

 • ADP600 Modellbaserad projektering för arkitekter och ingenjörer
 • MMTF10, BIM - modellering och visualisering
 • TFRC30 Praktisk projektering och BIM

Nackademin

 • Byggprojektör BIM, 2 år 400 Yh-poäng

Tekniska Högskolan i Jönköping

 • TIVG10 Ingenjörens verktyg
 • TDIG11 Digitala verktyg 1
 • TC2A17 Digitala verktyg 2
 • TSAA17 Samhällsplanering
 • TATA17:1 Anläggningsteknik
 • TBMA17:1 Byggfysik med materiallära
 • TBTB17:1 Byggteknik 1
 • TB2B17 Byggteknik 2
 • TMHA17 Mätteknik HV
 • TBUB17 Byggnadsutformning
 • TKTK10 Konstruktionsteknik 1
 • TKTN11 Konstruktionsteknik 2
 • TGEN11 Geokonstruktioner
 • TPSB17 Produktionsstyrning
 • TDAC17 Datorstödd konstruktion
 • TBPC17 Byggnadsprojektering
 • TATC17 Arkitektur och teknik
 • UDIG10 Digitala informationsleveranser

Yrkeshögskolan Kungsbacka

 • Byggprojektör CAD/BIM