Den här förstudien belyser aktuella frågor kring informationsleveranser, detaljering av geometri och egenskapsuppsättningar. Detta med hänsyn till införande av objektmodeller och utvecklingsarbete med bland annat CoClass och Nationella Riktlinjer för BIM och geodata.

Sammanställningen av genomfört och pågående arbete visar på ett stort antal olika benämningar, såsom Level of Detail (LOD), Level of Development (LOD) och Degree of Description. Många specifikationer är inte är anpassade för livscykelhantering av information utan avser främst projekteringsskedet av husbyggnation. Många specifikationer blandar även ihop begrepp, såsom gransknings- och godkännandestatus med detaljering av geometri eller andra egenskaper.

Den här förstudien försöker reda ut begreppen, innehåller praktiska exempel och resulterar i att man redan idag kan använda bestämningsgrad för BIM.

Förstudien riktar sig till alla som arbetar med framtagning och mottagning av digitala informationsleveranaser i den byggda miljön. Förstudien utgör också en viktig input till det pågående arbetet med Nationella Riktlinjer för BIM och Geodata.

Projektet har fått medel från SBUF och BIM Alliance. Arbetet har bland annat genomförts i BIM Alliance intressentgrupper och samordnats med utvecklingsprojekt inom innovationsprogrammet Smart Built Environment, såsom CoClass och LOD, samt Nationella Riktlinjer för BIM och geodata.