Driva branschens digitala transformation tillsammans

BIM Alliance arbetar tillsammans med sina medlemmar för att tillsammans verka för implementering, forskning och utveckling av goda IT-lösningar och öppna standarder hos sektorns alla aktörer, samt för kompetens inom området. BIM Alliance mål är att främja ett digitalt obrutet informationsflöde genom alla processer inom samhällsbyggnadssektorn.

Detta är i linje med utvecklingen på Trafikverket som utökar sitt stöd till BIM Alliance för att tillsammans driva branschens digitala transformation för att främja en positiv och hållbar utveckling.

Tåg på bro
Foto: Trafikverket.

buildingSMART Sweden

Sverige har sedan 1994 varit en aktiv part inom den internationella branschorganisationen buildingSMART International, vilken är den organisation som ansvarar för att ta fram öppna standarder, openBIM Workflow, för digital informationshantering inom samhällsbyggnadssektorn. BIM Alliance har alltsedan organisationen bildades ansvarat för det svenska engagemanget inom buildingSMART International genom buildingSMART Sweden.

Trafikverket har parallellt varit aktiv och drivande i det standardiseringsarbete som pågått inom buildingSMART sedan 2015 för att utöka IFC till att också omfatta infrastruktur. Det arbetet bär nu frukt i och med den nya ISO-standarden IFC 4.3 som fastställdes som ISO standard i januari 2024. Nu intensifieras arbetet med att implementera IFC i Sverige och för Trafikverket.

Susanne van Raalte, Trafikverket

– Syftet är att tillsammans med BIM Alliance verka för en ökad implementering av, och informationsspridning kring buildingSMART-standarder i Sverige, berättar Susanne van Raalte på Trafikverket.

BIM Alliance Sweden och Trafikverket har genom detta kommit överens om att tillsammans verka för en ökad implementering av och informationsspridning kring öppna standarder för informationshantering inom samhällsbyggnadssektorn i Sverige.

Gemensamma syften och mål

BIM Alliance har som mål att omhänderta resultaten från det internationella arbetet i buildingSMART International genom att sprida kunskap om standarderna, openBIM, och stimulera tillämpningen i Sverige. Det är i linje med Trafikverkets mål om att IFC och öppna standarder ska vara grunden för ett standardiserat utbyte av anläggningsdata, alltifrån kravställning till leveranser och verifiering.

Susanne Nellemann Ek, vd BIM Alliance

- Branschutveckling bygger på att branschens aktörer aktivt bidrar i det konkreta arbetet. Jag är väldigt glad att Trafikverket så tydligt visar sitt engagemang i BIM Alliance, Trafikverket är en viktig och tongivande aktör som behöver gå i bräschen, säger Susanne Nellemann Ek, vd BIM Alliance.

För att kunna öka takten i den digitala transformationen med fokus på öppna standarder har Trafikverket beslutat att stötta BIM Alliance genom ett aktivt samarbete och finansiella medel. Syftet är att tillsammans med BIM Alliance verka för en ökad implementering av och informationsspridning kring buildingSMART-standarder i Sverige och bidra till branschens arbete med att:

  • öka användningen av öppna standarder
  • åstadkomma en effektivare kommunikation mellan olika parter och faser
  • underlätta automatisering genom enhetlig kravhantering och kvalitetssäkring
  • bidra i nationellt och internationellt samarbete kring standardisering
  • skapa förutsättning för digital långtidsarkivering
  • ta fram tillämpningsanvisningar och praktiska exempel

Samarbetsavtalet mellan BIM Alliance och Trafikverket till och med 2026.

Vill din organisation bidra till branschens utveckling?

BIM Alliance samarbetar även med flera andra organisationer. Vill din organisation också arbeta tillsammans med oss för att bidra till branschens utveckling? Hör då gärna av dig så tar vi vidare samtal om hur vi kan jobba tillsammans! Kontakta Susanne Nellemann Ek, vd BIM Alliance.

Läs mer om buildingSMART

Uppdaterad den