Mätningstekniker och mätningsingenjörer viktig länk

Intressentgruppen för mätningsteknik har startats för att jobba med mätningstekniska frågor i bygg- och anläggningsbranschen och för att mätningstekniken ska bidra till en kvalitativ, effektiv och hållbar samhällsbyggnadsprocess. Mätningstekniker och mätningsingenjörer är ofta de personer som hanterar och koordinerar viktiga data och som är en viktig länk mellan myndigheter, beställare, projektörer, entreprenörer och förvaltare för ett effektivt dataflöde i samhällsbyggnadsprocessen. Intressentgruppen är ett samarbete med Geoforum Sverige och är öppen för medlemmar från både Geoforum och BIM Alliance.

Viktigt att arbeta tillsammans med övriga intressentgrupper

En viktig uppgift för den nya intressentgruppen är att arbeta tillsammans med övriga intressentgrupper i BIM Alliance för att säkerställa obrutna informationsflöden i samhällsbyggnadsprocessen.

Intressentgruppens fokusområden kommer att vara samverkan, kompetens, information, regelverk, riktlinjer/best practice, BIM/dataflytt och innovation. Olika arbetsgrupper kommer att bildas med representanter från medlemmar för att arbeta med projekt inom ett eller flera av gruppens fokusområden.

Gruppens vision

  • Att insamlade inmätningsdata används som underlag i en effektiv och hållbar samhällsbyggnadsprocess.
  • Att projekterade/konstruerade modeller används utan handpåläggning för utsättning, mängdreglering och maskinstyrning.
  • Att det finns tillräckligt med mätningstekniker med rätt kompetens för branschen.
  • Att mätningstekniker förstår och jobbar efter gällande regelverk.
  • Att regelverken är lätta att förstå och säkerställer rätt kvalité i mätningsarbetet.

Krister Arnaryd är ordförande för den nya intressentgrupppen. Han arbetar idag som affärsutvecklare på Qflow, är utbildad mätningsingenjör och har lång erfarenhet från olika roller i bygg- och anläggningsbranschen. Han har erfarenhet av att jobba med mätningsteknik i byggprocessens olika skeden som beställare, projektör, entreprenör och som leverantör av mjukvaror och mätinstrument.

Vill du och ditt företag eller organisation vara med och påverka hur mätningstekniken utvecklas i Sverige? Kontakta då Krister Arnaryd, BIM Alliance.

Läs mer om intressentgruppen för mätningsteknik här.
Vill ni bli medlemmar i BIM Alliance? Läs här.

Uppdaterad den