Vad handlar det om?

Överföring av produktinformation i byggprocessen behöver standardiserade strukturer och format för ett effektivt och säkert informationsflöde. I framtiden hanterar vi det med standardiserade datamallar i form av gemensamt överenskomna och dokumenterade egenskaper som är relevanta för en produkt eller ett konstruktionsobjekt.

– Det här är ett viktigt arbete med stor efterfrågan från branschen. Arbetet möter bland annat kommande EU-krav om att produktdatapass ska tas fram för byggprodukter. Datamallar och ett nationellt datalexikon är viktiga pusselbitar i den digitala transformationen, säger Susanne Nellemann Ek, vd BIM Alliance.

Läs mer om hela Smart Built Environments satsning här: Digitala datablad baserat på datamallar

Inbjudan till workshops

BIM Alliance har bjudit in ett antal organisationer till en serie workshops där de kommer att samarbeta för att föreslå hur en sådan datamall för byggprodukter kan göras offentlig och hur dess egenskaper kan definieras genom ett nationellt datalexikon, fungerande som en dataordbok för branschen. Projektet förväntas inte bara underlätta överföring av produktinformation, utan också öppna upp för innovation och effektivitet inom byggsektorn.

Organisationer inbjudna till workshopserie

Projektet kommer att drivas stegvis, med en målsättning att uppnå en gemensam branschöverenskommelse. Arbetet svarar mot den ökande efterfrågan från sektorn, som strävar efter standardiserade strukturer och format för att underlätta informationsutbyte och samarbete mellan olika aktörer.

Uppdaterad den