Vid årsmötet den 26 april valdes två nya ledamöter till BIM Alliance styrelse: Anna Ryberg Ågren, Svenskt Trä och Michael Gustavsson, NCC Building. Styrelseordförande Svante Hagman blev omvald till 2024. Både Anna och Michael är valda till styrelsen fram till 2025. Vi passar samtidigt på att tacka Anna Martin Bell och Kurt Löwnertz, som nu lämnar styrelsen, för ett gott arbete. Läs om styrelsen.

Uppdaterad den