Webinariet anordnades av GS1 Sweden och BIM Alliance 20230504. Se programmet här.

Inom samhällsbyggandet har Sverige som bekant redan infört krav på klimatdeklarationer men övrig lagstiftning kommer att adderas till detta krav. För att kunna möta alla dessa initiativ från lagstiftare, och dessutom på ett effektivt sätt, är det många bedömare som menar att digitaliseringen är helt nödvändig.

Att digitalisera sina värdekedjor och få full kontroll över dessa lägger grunden för att möta kommande lagkrav. Du kommer under detta webinar få en övergripande genomgång av den lagstiftning som är på väg.

Du kommer även få ta del av exempel på hur ett produktslag inom bygg har tagit sig an uppgiften, ett produktslag som dessutom är en basnäring i Sverige, trä. Vi kommer också visa hur GS1s standarder kan, och kanske behöver, vara en del i detta pussel med några exempel.

Inspelningen och talarnas presentationer

Innehåll
(Hålltider i inspelningen för enklare navigering).

00:00: Inledning, David Almroth, Head of Expansion, GS1 Sweden
00:05:55: Drivkrafter, Robert af Wetterstedt, Affärsområdeschef Hållbarhet, RED Management
00:14:36: Nationella Riktlinjer - navet i digitaliseringen, Ann-Kristin Belkert, Verksamhetsledare Nationella Riktlinjer, BIM Alliance
00:28:36: GITIN Guidelines for Construction, Jan Boström, Head of Sustainability Business Development, SundaHus
00:39:43: 4 Steps to GITIN (Trace4Value), Bernt Olausson, Projektledare digitalisering, Svensk trä
01:17:32: Effektiv byggplatslogistik, Jon Scheele, Logistikdirektör, Mestergruppen AS
01:42:10: Digitala Produktpass - ProPare, Staffan Olsson, Head of Public Affairs, GS1 Sweden
01:59:05: Några steg i taget, Fredrik Tveter, Teamleader Product information & Digitalization, NorDan