Bilder på författare av debattartikel
Susanne Nellemann Ek, Sofi Almqvist, Fredrik Davidsson, Dag Björklund och Allan Almqvist

Vi vill med debattartikeln lyfta det faktum att det i många sammanhang råder samsyn om att digitalisering och öppen data kan öka effektiviteten, minska kostnader och möta flera av samhällets stora utmaningar. Men att den digitala utvecklingen går trögt — till och med långsammare än i flera andra länder. Bristen på samordning och gemensamma mål är uppenbar.

Författarna var en del av Position 2030-konferensen 2019, där visionen om ett digitaliserat och konkurrenskraftigt svenskt samhällsbyggande diskuterades. Budskapet från branschen var då klart: ny teknik och digitala verktyg är nycklar till ett hållbart samhällsbyggande. Men fyra år senare är det uppenbart att utvecklingen går alltför långsamt och hindrar sektorns aktörer från att bidra till omställningen.

Det finns lovande initiativ både inom offentliga och privata sektorer som arbetar för en mer effektiv planerings- och byggprocess samt hållbar utveckling i Sverige. Men trots dessa goda ansatser har vi kommit en alltför kort bit på resan mot att utnyttja digitaliseringens fulla potential.

Läs debattartikeln i Dagens Samhälle

Uppdaterad den