BIRGIT som projektnamn står för ”Training on Building InfoRmation models integrated with Geographical InformaTion” och är ett projekt inom ramen för EU:s Erasmus+ program. Projektets mål är att utveckla kurser under en treårs period som behövs av branschen för att kunna koppla geodata med BIM. Projektet koordineras av Ocellus Information Systems AB, som är ett svenskt företag som är en leverantör av utbildningar inom geodata. Andra partners i konsortiet är bland annat Novogit AB med Anders Östman som deltagare samt fyra olika företag och utbildare/institutioner från Spanien, Italien, Belgien och Kroatien.

Projektet gör nu en undersökning för att ta reda på vilka kompetenser som efterfrågas av arbetsgivare och användare. Enkäten baseras på fördefinierade svar och tar max 10-15 minuter att genomföra. Syftet är att identifiera krav på kunskaper, färdigheter och kompetens hos den arbetskraft som behövs för BIM/GIS-integrering.

Gör enkäten här

Läs mer om projekt BIRGIT

Uppdaterad den