Standarder är ett sätt att samarbeta och åstadkomma en delning av information som gör den tillgänglig över organisationsgränser och över tid. Det är en del i plattformar som ska sträcka sig över alla parter och binder ihop alla skeden i planering, byggande och förvaltning.

Standardisering bedrivs både i Sverige och internationellt av en rad olika organisationer. Det blir ofta förvirrande för dem som ska tillämpa standarder, och de olika standarderna upplevs ibland komma i konflikt med varandra. Det är dags att skapa en enhetlig uppfattning om de standarder som finns och deras användningsområden. BIM Alliance har tagit ett första steg när vi skapade standardkartan. Nu tar vi nästa steg till ett fördjupat samarbete kring standardisering i Sverige.

Tekniska rådet kommer framöver att bestå av deltagare både från BIM Alliances olika verksamheter – buildingSMART, Nationella Riktlinjer, BIP och Fi2 – och från våra systerorganisationer i sektorn – som SIS, Svensk Byggtjänst, BEAst, GS1 och Geoforum. För att tillföra användarperspektivet deltar också företrädare för planering, byggande och förvaltning:

  • Tidiga skeden: Samhällsplanering och byggherreroll
  • Bygg- och anläggningsprojekt: projektörer och byggare
  • Fastighetsägande och förvaltning
  • FoU: programvara och forskning

Syftet med det nya tekniska rådet är att tillsammans stödja en enhetlig tillämpning av standarder för digital informationshantering inom samhällsbyggnadssektorn. Genom att formulera gemensamma strategier som vi samarbetar kring gör vi tydligt hur olika standarder ska användas och hjälper sektorn till en snabbare och smartare implementering.

I syfte att säkerställa att standarder utvecklas i en gemensam riktning kommer att fungera rådgivande mellan samarbetsorganisationerna. Standardkartan kommer vi att fortsätta utveckla tillsammans. Vi kommer också att bidra till varandras event och genomföra gemensamma kommunikationsaktiviteter.

Vi har sedan en tid tillbaka arbetat med att utöka rådet, en resa som fortsätter under hösten. Den nya organisationen arbetar fullt ut från årsskiftet.

Har du frågor beträffande Tekniskt råd är du varmt välkommen att höra av dig till Tekniskt råds ordförande Kurt Löwnertz.

VD-forum speglar Tekniskt råd

Under detta år har även VD-forum inom området etablerats. VD-forum består av ledningen för standardiseringsorganisationer som har ansvar för att förse samhällsbyggnadssektorn med standarder för digital informationshantering. Organisationerna är de samma som samlas i nya Tekniskt råd. Syftet med VD-forum är att öka samverkan mellan olika standardiseringsorganisationer och målet är att möjliggöra en samlad tillämpning av standarder för digital informationshantering för samtliga aktörer verksamma inom samhällsbyggnadssektorn.

Uppdaterad den