Under 2018 fattade ledande aktörer i byggbranschen (NCC, Peab, Skanska, JM, Veidekke, Byggmaterialindustrierna, Byggmaterialhandlarna och BIM Alliance) ett branschgemensamt principbeslut om att använda GTIN, Global Trade Item Number, som standardiserad identifikation för byggprodukter. I ett pressmeddelande, som är undertecknat av nio parter (inklusive BIM Alliance), uppmanar sektorn att ta ett gemensamt ansvar för spårbarhet i byggbranschen och för en effektivare, smartare byggbransch och en hållbar samhällsbyggnad.

Vad är GTIN?

GTIN (Global Trade Item Number) är ett standardiserat globalt unikt nummer som skapas av respektive företag och tilldelas varje unik produkt. GTIN möjliggör märkning med en unik streckkod som fungerar för identifikation av produkten och som kan användas för till exempel logistik och i förvaltning.

Mer information om GTIN i Byggbranschen, om hur man beställer och skapar unika nummer, regelverk etc. finner du på https://gs1.se/din-bransch/bygg/

GTIN är en nödvändighet och en viktig pusselbit i sektorns arbete att minska klimat- och miljöpåverkan, öka effektiviteten och öka kvaliteten.

”Givetvis stödjer BIM Alliance detta initiativ till att använda standarder”, säger Susanne Nellemann Ek, vd BIM Alliance. ”Det är bra att branschens aktörer sätter ned foten och ställer krav på att använda GTIN som en informationsbärare utifrån affärsmässiga ställningstaganden.”

Kravet att alla byggprodukter ska vara kopplat till GTIN är en viktig del i det standardiseringsarbete som BIM Alliance driver. ”En del kommer säkert att invända är att det kommer att kosta för leverantörerna, men förändringen är en förutsättning för att skapa spårbarhet och kunna effektivisera och öka kvaliteten i samhällsbyggandet. Jag ser fram emot att se resultaten av detta”.

För att lyckas med införandet av GTIN är det viktigt att branschens alla aktörer hjälps åt, tar initiativ och arbetar aktivt för att:

  • GTIN ska kunna användas operativt i affärsrelationer och interna processer
  • producenter och leverantörer alltid har GTIN på sina byggprodukter och följer dess regelverk, samt kopplar artikelinformation och data till detta.
  • bedömnings- och certifieringsföretagen och andra databasägare för produktinformation, har GTIN som en obligatorisk, kvalitetssäkrad information och identifierare
  • affärs- och IT-system kan hantera och förmedla GTIN

Läs pressmeddelandet i sin helhet här.

Uppdaterad den