BIM Alliance har under våren haft två BIM-webbinarier där vi utforskat hur BIM, digitalisering och hållbarhet hänger ihop. Vi har fått perspektiv från både byggherren och byggentreprenören och de framgångsfaktorer vi identifierat är:

• Krav och regler måste fungera i en helhet. Klimatberäkningar måste till exempel göras på datamängder som även gör nytta för kalkyl och planering med mera.
• Tillgången på indata styr hur bra vi kan räkna på klimatavtryck.
• Vi behöver nyttja gemensam klassificering. Det är viktigt att ny lagstiftning kopplar an till branschinitiativ.
• Ökad digitalisering ger ökad trovärdighet.

Den 14 mars fick BIM Alliance medlemmar guidning av Jeanette Sveder Lundin från Skanska och Sofia Heintz från Allmännyttan i arbetet med digitalisering av hållbarhetsarbetet. Du kan se webbinariet i efterhand.

Det rör verkligen på sig inom området hållbarhet och regeringen har nu en färdplan ute på remiss. Den 5 maj anordnar BIM Alliance ett remisseminarium där vi får en presentation av "Utveckling av regler om klimatdeklaration av byggnader - förslag på färdplan och gränsvärden". Du anmäler dig via vårt kalendarium.

Vi ses!

Susanne Nellemann Ek
Vd BIM Alliance

Uppdaterad den