Så här går till när ni vill certifiera ert företag för fastAPI.

 1. Anmälan
  Ni anmäler er via beställningsformuläret på BIM Alliance webbplats

 2. Återkoppling
  Vi kontaktar er för att få en bättre bild av systemet och typ av certifiering
  Vi skickar via e-post över de dokument som ska användas
  En del av kostnaden faktureras enligt prislistan

 3. Startmöte
  Sker oftast via Skype for Business
  Till mötet har ni förberett de dokument som ska användas
  Vi går tillsammans med er igenom processen och ni har möjlighet att ställa frågor

 4. Certifieringsmöte
  Sker oftast via Skype for Business
  Till mötet har ni förberett det som vi gick igenom under startmötet
  Vi kontrollerar er dokumentation för implementering
  Vi testar systemets svarsdata

 5. Beslut
  Godkännande och certifikat alternativt avslag
  Resterande kostnad faktuereras enligt gällande prislista

Kontakt

Om du har frågor angående cerfifieringen går det bra att mejla till cert@bimalliance.se