Digitala leveranser i projekteringsuppdrag och entreprenader

Trafikverket har i samverkan med branschens aktörer (bland annat genom SBUF och STD) tagit fram riktlinjer för juridiken kring digitala leveranser i projektering och entreprenader för såväl hus- som anläggningsbyggande. Formen för detta är två villkorsbilagor att bifoga till uppdragskontrakt enligt ABK 09 respektive AB 04.

I villkorsbilagorna kan parterna reglera bl a nyttjanderätt av och ansvar för den digitala informationen samt även kunna ge denna en juridisk status att likställas med beskrivningar enligt kontraktshandlingarna.

Så funkar det

Villkorsbilagorna är PDF-formulär som kan fyllas i och sparas lokalt. För att låsa formuläret så att ifylld information inte kan redigeras ytterligare krävs ett program för PDF-konvertering.

Entreprenader

Ladda ner dokumentet som beskriver villkor för digitala leveranser i entreprenad:

Instruktioner och exempel Entreprenader

Om du får problem med att visa bilagan, prova att högerklicka i visningsläget och spara ner filen. Öppna sedan filen lokalt från hårddisken.

Projekteringsuppdrag

Ladda ned dokumentet som beskriver villkor för digitala leveranser i projekteringsuppdrag:

Instruktioner och exempel Projekteringsuppdrag

Om du får problem med att visa bilagan, prova att högerklicka i visningsläget och spara ner filen. Öppna sedan filen lokalt från hårddisken.

Frågor

Kontakta Håkan Blom vid frågor:
hakan.blom@gmail.com