Rolldefinitioner

BIM Alliance har gett förslag på rollbeskrivningar i BIM-projekt med tillhörande arbetsuppgifter, kompetens- och erfarenhetskrav. Två nivåer har identifierats - en strategisk och en teknisk, BIM-strateg respektive BIM-samordnare. Syftet med dokumentet om rolldefinitioner är att främja branschgemensamma befattningsbeskrivningar och BIM-nomenklatur.

Om du har synpunkter på innehållet eller förslag till ändringar kontakta: mats.westerlund@ncc.se

Ladda ner dokumentet och läs mer om rolldefinitioner (pdf)

Ladda ner infoblad om rollbeskrivningar (pdf)