Projektstyrning med stöd av digitala arbetssätt och BIM

BIM Alliance har tagit fram ett förslag på hur projektledarens och projekteringsledarens arbete bör kompletteras avseende digitalt arbetssätt och BIM.

Förslaget "Projektstyrning med stöd av digitala arbetssätt och BIM" är skrivet som ett komplement till boken "Leda Byggprojekt" som Svensk Byggtjänst och Svenska Teknik&Designföretagen står bakom.

Om du har synpunkter på innehållet eller förslag till ändringar kontakta:
nina.borgstrom@bimalliance.se

Ladda ner Projektstyrning med stöd av digitala arbetssätt och BIM (pdf)

Ladda ner ansvarsmatris Projektstyrning med stöd av digitala arbetssätt och BIM (xlsx)