Paketeraren

Paketeraren innehåller ett leveransmeddelande som beskriver leveransens innehåll enligt krav som ställts i en digital leveransspecifikation. Den innehåller också en funktion för att kontrollera leveransens tekniska och innehållsmässiga egenskaper.

Redskapet är nytt och namnet är bara preliminärt. Redskapets funktion är att leverera informationsmängder enligt krav som ställs i leveransspecifikationen. Redskapet är tillgängligt via länken nedan och support ges av föreningens anlitade supportorganisation.

Till paketeraren

Till support

 

Paketeraren