buildingSMART-relaterade verktyg

buildingSMART-relaterade verktyg, det vill säga sådana som stödjer IFC-standarden och dess parallellstandarder, ökar i antal och finns internationellt.

Viewers (BIM-viewers och gratis BIM-program)

Objektbibliotek

På den internationella buildingSMART-sidan beskrivs olika initiativ avseende objektbibliotek.

Besök webbsidan med objektbibliotek

Mer om buildingSMART

Läs om buildingSMART international

Läs om standarder inom buildingSMART

Läs om gruppen buildingSMART utveckling