Avtalsmallar

Digitala leveranser i projekteringsuppdrag och entreprenader

Trafikverket har i samverkan med branschens aktörer (bland annat genom SBUF och STD) tagit fram riktlinjer för juridiken kring digitala leveranser i projektering och entreprenader för såväl hus- som anläggningsbyggande. Formen för detta är två villkorsbilagor att bifoga till uppdragskontrakt enligt ABK 09 respektive AB 04.

I villkorsbilagorna kan parterna reglera bl a nyttjanderätt av och ansvar för den digitala informationen samt även kunna ge denna en juridisk status att likställas med beskrivningar enligt kontraktshandlingarna.

Entreprenader

"Villkor för digitala leveranser i entreprenad"

Ladda ner pdf-dokument:

Bilaga (entreprenad)

Om du får problem med att visa bilagan, prova att högerklicka i visningsläget och spara ner filen. Öppna sedan filen lokalt från hårddisken.

Instruktioner (entreprenad)

Exempel på ifylld bilaga inklusive exempel på leveransspecifikation (hus)

Exempel på ifylld bilaga inklusive exempel på leveransspecifikation (anläggning)

Projekteringsuppdrag

"Villkor för digitala leveranser i projekteringsuppdrag"

Bilaga (projekteringsuppdrag)

Om du får problem med att visa bilagan, prova att högerklicka i visningsläget och spara ner filen. Öppna sedan filen lokalt från hårddisken.

Instruktioner (projekteringsuppdrag)

Exempel på ifylld bilaga inklusive exempel på leveransspecifikation (hus)

Exempel på ifylld bilaga inkl exempel på leveransspecifikation (anläggning)

Frågor

Kontakta Håkan Blom vid frågor:
hakan.blom@gmail.com

In English

Avtalsmallarna för digitala leveranser har översatts till engelska och kommer att publiceras inom kort.

 

Så funkar det

Villkorsbilagorna är PDF-formulär som kan fyllas i och sparas lokalt.

För att låsa formuläret så att ifylld information inte kan redigeras ytterligare krävs ett program för PDF-konvertering.

Läs mer i "Instruktioner".

Frågor?

Kontakta Håkan Blom:

hakan.blom@gmail.comarrow