Verktyg

Här finns verktyg som BIM Alliance har tagit fram eller på olika sätt står bakom. Verktygen kan nyttjas i projekt och förvaltning för att underlätta informationsflödet mellan system och mellan aktörer.

fi2xml-relaterade verktyg - fi2xml är en svensk standard som hanterar och kommunicerar fastighetsinformation. Här finns verktyg som underlättar arbetet med fi2xml.

buildingSMART-relaterade verktyg - stödjer IFC-standarden och dess parallellstandarder.

Avtalsmallar - riktlinjer för juridiken kring digitala leveranser.

Rolldefinitioner - förslag på rollbeskrivningar i BIM-projekt.

Projektstyrning - förslag på hur projektledarens arbete bör kompletteras avseende digitalt arbetssätt och BIM.