Kurser om BIM på högskolenivå

Här finns ett axplock av kurser som utbildar inom BIM på högskolenivå. Dels fristående kurser som alla med rätt behörighet kan söka, dels kurser som ingår i till exempel civilingenjörsutbildningar.

 

Campus i12

Kurs

Behörighetskrav

Teknisk visualisering - BIM

Slutbetyg från
Teknikprogrammet
eller motsvarande

Chalmers Tekniska Högskola

Kurs

Behörighetskrav

ADM025 Datormodellering i 3 dimensioner

Programstudenter

ADP020 Rita och modellera med dator

Se webbplats

ARK211 Modellering, visualisering och kommunikation

Se webbplats

LBT161 Produktionsstyrning

Programstudenter

LBT110 Byggnadsekonomi och byggnadsorganisation

Programstudenter

LBT222 Projektarbete, samhällsplanering med virtual reality

Programstudenter

LBT241 Projektarbete produktion

Programstudenter

LBT087 Virtuellt byggande

Programstudenter

VSM171 CAD och programmeringsteknik

Programstudenter

   

Kungliga Tekniska Högskolan

Kurs

Behörighetskrav

AI2805 Byggandets information och logistik

Program- eller masterstudenter

AF272V BIM2, Projektering installation och samordning

Se webbplats

AF273V BIM3, Projektering kalkyl och tidplanering

Se webbplats

AG1311 Grafiska Informationssystem

Se webbplats

Linnéuniversitetet

Kurs

Behörighetskrav

Grundkurs CAD/BIM

Se webbplats

Fortsättningskurs BIM

Se webbplats

   

Luleå Tekniska Universitet

Kurs

Behörighetskrav

W0007B CAD & VR

Grundl. behörighet

W7003B Datorstödd projektering

Grundl. behörighet

P7006B Datorstödd byggproduktion

Grundl. behörighet

W7004B Industriellt byggande

Grundl. behörighet

Y0005B GPS och maskinstyrning

Grundl. behörighet

   

Lunds Tekniska Högskola

Kurs

Behörighetskrav

ADP600 Modellbaserad projektering för arkitekter och ingenjörer

Programstudenter

MMTF10, BIM - modellering och visualisering

Programstudenter
 

TFRC30 Praktisk projektering och BIM

Grundl. behörighet

Nackademin

Program

Behörighetskrav

Byggprojektör BIM, 2 år 400 Yh-poäng

Se webbplats

   

Tekniska Högskolan i Jönköping

Kurs

Behörighetskrav

TIVG10 Ingenjörens verktygTDIG11 Digitala verktyg 1TC2A17 Digitala verktyg 2TSAA17 SamhällsplaneringTATA17:1 AnläggningsteknikTBMA17:1 Byggfysik med materialläraTBTB17:1 Byggteknik 1TB2B17 Byggteknik 2TMHA17 Mätteknik HVTBUB17 ByggnadsutformningTKTK10 Konstruktionsteknik 1TKTN11 Konstruktionsteknik 2TGEN11 GeokonstruktionerTPSB17 ProduktionsstyrningTDAC17 Datorstödd konstruktionTBPC17 ByggnadsprojekteringTATC17 Arkitektur och teknikUDIG10 Digitala informationsleveranserYrkeshögskolan Kungsbacka

Kurs

Behörighetskrav

Byggprojektör CAD/BIM

Se webbplats