Support

BIM Alliance utvecklar och förvaltar f2ixml. För att öka föreningens service till de medlemmar som utvecklar applikationer omfattande kommunikation med fi2xml tillhandahåller vi support på olika nivåer.

Supporten omfattar:

  • Bassupport – Rådgivning/support till medlemmar i föreningen som inte tecknat avtal om support.
  • Utvecklingssupport – Detaljerad meddelandesupport avseende meddelandet eller fi2XML beståndsdelar samt användningen av klass och värdelistor.

Bassupport

Bassupport ingår för alla medlemmar och avser meddelanden och fi2xml.

Syftet med denna supportnivå är att, till föreningens medlemmar, skapa en informationskanal för att reda ut begrepp och frågeställningar runt fi2xml och de meddelanden som är framtagna. Bassupporten är avgiftsfri (ingår i serviceavgiften).

De frågor som kan besvaras ska inte vara av utredande karaktär. Medlemmar har möjlighet att ställa 2 frågor per år.

Förslag till förändringar eller förbättringar av standarden kan göras via följande länk:

Har du frågor eller förslag till förändringar eller förbättringar?

Skicka e-post till Jan-Anders Jönsson: jaj@bimalliance.se

Utvecklingssupport

Lämnas via e-post och telefon till de medlemmar och utvecklare som abonnerar på tjänsten.

I den här tjänsten kan man ställa frågor om implementering av meddelanden samt hur klass- och värdelistor kan eller ska användas. Utvecklingssupporten har som mål att klara av att svara på alla frågor inom en vecka och ska innan nästa arbetsdags slut återkomma med handlingsplan om frågeställningen inte går att svara på direkt.

Utvecklingssupporten ska, om det visar sig att behov om utveckling av fi2xml behövs eller att någon klass- eller värdelista behöver kompletteras eller läggas upp, underrätta Tekniska rådet om behovet.

Allmängiltiga resultat av arbetet publiceras på en hemsida som är tillgänglig för alla som abonnerar på tjänsten. Eftersom arbetsinsatsen är större i början av nyttjandet av denna tjänst är avgiften högre första året än de följande åren. Taxan bestäms årligen av föreningen.

De som kan abonnera på tjänsten är medlemmar och utvecklare som bygger tillämpningar baserade på fi2xml.

Denna kanal är alltså den enda tillgängliga för icke-medlemmar att få support om fi2xml.

Vid behov av utvecklingssupport mejla: jaj@bimalliance.se