Tjänster

BIM Alliance tillhandahåller ett antal tjänster kopplat till föreningens standarder och övriga produkter. Vissa tjänster är kostnadsfria eller tillhandahålls till reducerat pris för medlemmar - andra tillhandahålls mot ersättning.

Support

Konsultation

Utbildningar