Tools

För att underlätta och ge stöd till upprättande och genomförande av informationsleveranser har vi tagit fram en elektronisk guide som tidigare kallades fi2tools. Nu heter guiden BIM Alliance Tools.

Till BIM Alliance Tools