buildingSMART

Inom buildingSMART finns fyra standarder. Dessa beskrivs närmare på den internationella föreningens webbsida.

Begrepp - BuildingSMART Data Dictionary (bSDD)

bsDD är ett referensbibliotek som syftar till att vara ett gemensamt språk för bygg- och anläggningsindustrin.

Format - Industry Foundation Classes (IFC)

IFC är ett gemensamt dataschema som gör det möjligt att utbyta datamodeller mellan olika program.

Informationsleveranser - Information Delivery Manual (IDM)

IDM är kopplad till affärsprocessen och skapar möjlighet att ge detaljerad specifikation av informationsleveranser mellan parter.

Model View Definition (MVD)

MVD:er definierar delmängder av IFC-modeller för att kunna användas av en viss undergrupp i processen.

Läs mer om standarderna på buildingSMARTs webbplats

Certifiering

För att möta kraven på ökad kvalitet i gränssnitten mellan olika programvaror har buildingSMART tagit fram en certifieringsprocess som heter "IFC Certification 2.0".

Läs mer om certifiering på buildingSMARTs webbplats