Standarder

IT-relaterade standarder brukar delas in i tre delar och kan beskrivas med en triangel med sidorna Begrepp, Datamodell och Process. Gemensamma begrepp och klassifikation av begrepp behövs för att alla ska tala samma språk. Neutrala format för datamodeller krävs för att system och aktörer ska kunna utbyta information entydigt. Slutligen krävs enhetliga processer för informationsleveranser och gemensamma arbetssätt.

BIM Alliance står bakom två familjer av standarder som hanterar olika delar av triangeln:

1. fi2xml- är en svensk standard som hanterar och kommunicerar fastighetsinformation.

2. buildingSMART - är den internationella organisationen som utvecklar standarder rörande projektering och byggande.