Certifiering för fastAPI - så går det till

fastAPI är en branschstandard som gör så att olika fastighetsrelaterade system kan kommunicera med varandra. BIM Alliance ansvarar för certifieringen av systemen mot fastAPI för att säkerställa korrekt kommunikation.

Så här går till när ni vill certifiera ert företag för fastAPI.

1. Anmälan

2. Återkoppling

 • Vi kontaktar er för att få en bättre bild av systemet och typ av certifiering
 • Vi skickar via e-post över de dokument som ska användas
 • En del av kostnaden faktureras enligt prislista

3. Startmöte

 • Sker oftast via Skype for Business
 • Till mötet har ni förberett de dokument som ska användas
 • Vi går tillsammans med er igenom processen och ni har möjlighet att ställa frågor

4. Certifieringsmöte

 • Sker oftast via Skype for Business
 • Till mötet har ni förberett det som vi gick igenom under startmötet
 • Vi kontrollerar er dokumentation för implementering
 • Vi testar systemets svarsdata

5. Beslut

 • Godkännande och certifikat alternativt avslag
 • Resterande kostnad faktuereras enligt gällande prislista

 
En mer utförlig beskrivning av certifieringsprocessen går att ladda ner i kolumnen till höger.

Kontakt

Om du har frågor angående cerfifieringen går det bra att mejla till cert@bimalliance.se